Mei 2024: Chaos en Dualiteit

De chaos die we momenteel in onze wereld ervaren en misschien ook in je dagelijkse heeft uiteindelijk een positieve uitwerking. Chaos leidt naar meer bewustzijn en helpt ons bij het maken van onze evolutie, onze ontwikkeling en het brengt ons uiteindelijk naar acceptatie en tolerantie en innerlijke vrede. 

April 2024: Het verschil tussen gevoel en emotie

Onbewust zijn ongewenste gevoelens in het verleden weggestopt en worden niet geuit. Emoties daarentegen worden te pas en te onpas wel geuit. Bij zelfontwikkeling gaat het vaak eerst om te leren voelen. Door te luisteren naar wat het lichaam ons te zeggen heeft.

Maart 2024: Wat is Bewustzijn eigenlijk?

Het bewustzijn van de mens van nu verschilt nogal van de mens van de middeleeuwen bijvoorbeeld. Of die van de oermens. Evolutie ligt daaraan ten grondslag en is het proces van voortdurend aanpassen aan en leren van nieuwe situaties en ontdekkingen. Waarnemen en bewustworden in een voortdurende uitwisseling tussen lichaam, ziel en geest.

In deze transitietijd sporen kosmische stromingen ons aan om versneld een nieuw bewustzijn te bereiken: het essentie bewustzijn van eenheid. Het Kennis Boek is bij uitstek een energietotaal dat ons hierbij helpt.

Februari 2024: Invloed van Mode op onze Evolutie

Het onderwerp van deze lezing gaat over de invloed van kosmische stromingen als gelijkgestemden bij elkaar komen. Mode wordt in breder perspectief belicht met naast voorbeelden uit de mode ook uit de kunst en muziek.

Kosmische vrienden komen in actie als grote groepen mensen bij elkaar komen vanwege bijzondere expositie of populaire band en versnellen ons bewustzijn. Hoe dat gaat dat leg ik uit.  Alles wat wordt meegemaakt in deze tijd van intense veranderingen zijn kosmische programma’s.

Januari 2024: Van Aardse Liefde naar Diviene Liefde

December 2023: Spiritualiteit van onze Cellen

Het allereerste leven begon met de ontwikkeling van de cel. Vanuit natuurlijke en kosmische invloeden evolueerden de cellen zich in de loop van eeuwen tot vele vormen. Tot de mens die we vandaag zijn. De ontwikkeling van de cel gaat door totdat het een celbrein en essentiegen wordt. Dat wil zeggen dat de frequenties van de cellen resoneren met onze breinkracht. Hoe meer we in staat zijn om ons denken en handelen via het hart en de essentie te laten verlopen, hoe meer we eenwording tot in elke vezel van ons lichaam bereiken. Deze lezing gaat over dit boeiende onderwerp en hoe we deze ontwikkeling kunnen beïnvloeden.

November 2023: Kosmische Technieken

In deze lezing toetsen we kosmische technieken aan waar we in deze tijd (wetenschappelijke) kennis over hebben. Denk aan de bijzondere techniek, aanwezig op Het Kennis Boek dat het tot een ‘levend’ boek maakt.  Middels een computerprogramma is een levende aura van het boek vastgesteld. Ook gaat het over ruimteschepen waar NASA sinds dit jaar officieel onderzoek naar doet.

Oktober 2023: Het Pad van Onafhankelijkheid

We leven in een tijd waar iedereen de gelegenheid krijgt om zich versneld te ontwikkelen. Er is een Plan van Verlossing dat erin voorziet dat we massaal los gaan komen van dit duale leefsysteem en kunnen beginnen aan een nieuwe tijd in een andere dimensie van eenheid en vrede.

De lezing begint met hoe wij evolutie/ontwikkeling maken vanaf de kleinste cel tot de mens in deze vorm. En dat het doel van dit leefsysteem is om uiteindelijk te gaan integreren met onze kosmische vrienden.

September 2023: Je bent wie je altijd was 

Een ieder die nu leeft is in essentie dezelfde als wat zhij in vorige levens is geweest. Want onze essentie verandert niet als we een nieuw leven aannemen. Wat wel anders is zijn de omstandigheden waarin we leven. Immers, in vele levens hebben we het goede en slechte, het mooie en lelijke mee te maken. Karma’s worden doorlopen en geleidelijk aan klimmen we op in bewustzijn. In deze lezing geven we voorbeelden van bijzondere mensen en profeten die nu leven.

Februari 2020: De Rol van Sirius in onze Evolutie

Januari 2020: Kosmische en Goddelijke Hulp

December 2019: Kosmische Driehoeken, hun Rol in onze Evolutie

November 2019: De Zoektocht van de Wetenschapper

Oktober 2019: Zelfrespect, de sleutel tot een vreedzame samenleving.

September 2019: Het Mysterie van Oude en Nieuwe Krachtplaatsen in de Wereld.

August 2019: Eugene Dubois and The Missing Link in our Evolution.

July 2019: The Positive Aspects of Ego and Jealousy.

Juni 2019: Evolution – Love – Immortality.

Mei 2019: Becoming like our Divine Friends.

 • Exciting times are staring us in the face

April 2019: The Impact of New Cosmic Energies on our Lives.

March 2019: Evolution & The Golden Age.

February 2019: Unsolved Mysteries.

 • Bermuda Triangle and More

January 2019: Millennials, a New Generation.

 • Influencers with New Initiatives and Technology

December 2018: Awareness and Evolution of Objects.

 • How ’the old’ is replaced by ’the new’

November 2018: Connected.

 • New Steps towards a World of Peace and Unity

October 2018: Growing Awareness.

 • Some Concrete Examples

September 2018: Fractals and The Flower of Life.

 • Design of the Universes and Life Itself

Augustus 2018   : How to achieve World Peace?

 • Concepts, Activities and Religious Views up till now
 • The Crucial Role of The Knowledge Book

Juli 2018              : Evolution: From Microbe to Mankind.

 • The Tree of Life
 • Survival of the Fittest

Juni 2018             : The Golden Age.

 • Integrating the Principles of the Atlanteans

Mei 2018             : Heading to the Gateway of the Omega Dimension.

 • Transforming Inner Walls into Doors
 • Working towards a New World for the New Human

April 2018            : Rediscovering our Divine Origin.

 • Living from the Inner God Force
 • The Inner Path to a Universal Consciousness

Maart 2018         : Immortality.

 • Reunion with our Cosmic Friends

Februari 2018    : The Great Transition.

 • History of Mankind
 • Raising Consciousness: From the 3rd until the 18th Dimension
 • Transition: 19th Dimension Omega, the Gate of the Cube System

Januari 2018       : The Cycle of Evolution.

 • Atlanta
 • Reincarnation
 • Karma